Museon esittely

Talomuseon esittely

museo

Joutsan talomuseo sijaitsee Koiravuoren tilalla, joka sijaitsee noin kaksi kilometriä kirkonkylästä pohjoiseen. Alue on vanhaa piha-aluetta. Koiravuoressa on asuttu vielä 1800 –luvun lopulla. Mikään museoalueen rakennuksista ei ole alkuperäisellä paikallaan, vaan ne on siirretty. Museoalueen rakentaminen alkoi vuonna 1964.

Museo sijaitsee loivalla mäellä ja pihapiiri on laajuudeltaan noin 1½ hehtaaria. Tuulimylly sijaitsee varsinaisen pihapiirin ulkopuolella.

Joutsan museon päärakennus on entinen Mesiäisen talo Marjotaipaleen kylästä. Talo on tyypillinen suomalainen talonpoikaisrakennus. Talon iästä ja rakentajasta ei ole tarkkaa tietoa. Vanhimman osan, pirtin, ikä on kuitenkin yli 200 vuotta.

Aitat saatiin museoalueelle vuonna 1972. Niitä on kaksi, joista toinen on kaksi- ja toinen kolmiosainen. Molemmat ovat matalalle, aivan maan rajaan rakennettuja itäsuomalaiseen tapaan.

Kaksiosainen aitta on rakennettu mahdollisesti vuonna 1711. Kolmiosaisen aitan päädyssä on ruokakello ja vuosiluku 1816.

Museon riihi on Joutsan kunnalliskodin entisiä rakennuksia. Riiheen liittyy kylkiäinen, olkien säilytyspaikka.

Tallit, ruumentalli ja pahnatalli, sijaitsevat riihen molemmin puolin. Ruumentalli on kaksikerroksinen ja yläkertaan johtaa silta.

Savusauna sijaitsee pihapiirin reunassa. Tämä alkuaan Suonlaidan riihi on rakennettu museon saunaksi vuonna 1974.

Museon tuulimylly on peräisin Säterin tilalta ja se on rakennettu vuonna 1842. Käytössä tuulimylly on ollut noin 60 vuotta sitten (kotiseutuyhdistyksen huomio: 1900 –luvun alkuvuosikymmenillä).

Alueellisesta sijainnista johtuen museoesineistössä on sekä itä- että länsisuomalaisia esinetyyppejä ja ne ovat peräisin eri puolilta pitäjää.

Joutsan museo pyrkii olemaan toimiva museo. Museoalueella järjestetään vuosittain erilaisia tilaisuuksia. Muun muassa osa Joutsan pitäjäjuhlien, Joutopäivien, tilaisuuksista on järjestetty museon alueella.

Kaiken kaikkiaan talomuseo antaa hyvän kuvan perinteisestä joutsalaisesta elämänmuodosta.

Museon hoidosta vastaa Joutsan Kotiseutuyhdistys ry.

Tiedot saatu Joutsan Kirjasta, JYY:n kotiseutusarja N:o 12, toim. Matti Musikka. Jyväskylä 1976.

Marjatta Raution artikkeli: ”Joutsan talomuseo”.

Joutsan talomuseo , kartta
Joutsan talomuseo, kartta