Hanketoiminta

Joutsan Kotiseutuyhdistys on toteuttanut seuraavia Leader-rahoitteisia hankkeita:

Hankkeessa koottua ”Jousan kylän vaiheita” -historiakirjaa voi edelleen tilata puheenjohtaja Arto Höltältä.

Jousan kylän tarinat talteen -hanke, jolla koottiin yhteen ja tallennettiin julkaisuksi perinne- ja historiatietoa Jousan maakirjakylän alueelta. Tallennustyötä tehtiin talkootyönä historiapiirissä, johon kaikki historian tutkimisesta ja tallentamisesta kiinnostuneet olivat tervetulleita. Lisäksi kokeiltiin uusia tapahtumia ja tehtiin opintomatkoja kotiseututoiminnan kehittämiseksi. Hankkeelle saatiin Maaseuturahaston Leader-rahoitusta Maaseutukehitys ry:n kautta. Hanke päättyi 31.5.2021. Voit edelleen lähettää vanhoja valokuvia tai asiakirjoja sekä muistelmia yhdistykselle ottamalla yhteyttä Arto Hölttään p. 040 509 0128.

Katos 17.6.2017
Joutsaan saatiin kauan kaivattu kesäteatteri rinnelavan katsomon kattamisen myötä.

Katto kulttuurille -hankkeessa toteutettiin vuosina 2016-2017 Joutsan talomuseon alueella olevan rinnelavan katsomon kattaminen. Myös penkit uusittiin ja katsomo sähköistettiin. Rahoitus saatiin Maaseuturahaston Leader -rahoituksena Maaseutukehitys ry:n kautta.

Lisäksi olimme mukana alahanketoimijana vuonna 2017 Maaseutukehityksen rahoittamassa Yhteisöjen pieninvestoinnit -teemahankkeessa, jonka kautta saimme hankittua yhdistykselle mallinuken, perkolaattorin, av-välineitä ja Lezzari-sarjalettupannun. Laitteita voivat myös muut yhdistykset lainata pientä käyttökorvausta vastaan tarvittaessa.

Vuonna 2021 saimme Maaseutukehitys ry:ltä rahoitusta Yhteisöjen pieninvestoinnit 4 -teemahankkeesta ajettavan ruohonleikkurin, rakennustelineiden ja lehtipuhaltimen hankintaan. Laitteilla helpotetaan museoalueen talkootyönä tehtävää kunnossapitoa.

logo_leader_rgb
Leader_logo_rgb_yksi_maaseutukehitys
PageLines- lippu_ja_tunnuslause.jpg

      

Museoviraston avustuksella tehdyt hankkeet:

Museovirasto on rahoittanut talomuseolla tehtävää kokoelmatyötä kolmena peräkkäisenä vuonna (2019-2021). Hankkeiden avulla museolle on saatu kesäajaksi palkattua museoalan ammattilaisia luetteloimaan ja valokuvaamaan koko museon laaja esineistö. Esinetiedot ja valokuvat on viety SIMO-järjestelmään, joka on valtakunnallinen museoiden kokoelmanhallintaohjelma. Viimeisessä vaiheessa museon eri rakennusten näyttelyt on uusittu ja tehty oppaille näyttelyiden esittelyn käsikirja. Saadut avustukset:

6 500 € vuonna 2019

7 500 € vuonna 2020

7 000 € vuonna 2021